Levent Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Levent Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçluya alacaklı olan şahsın talebi ile borçlu olanın gayrimenkul malları üzerine adli ve idari makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli zaman aralıkları içerisinde borçlu olan kişi kendisine iletilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan şahıs ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olana borcun hepsini yatırmazsa haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak haciz mevzuu mallar adına alacaklı kişi bir yıl içinde satış talep etmezse bahse konu haciz kendi kendine ortadan kalkmış olur. Aşağıda daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki şahıs tapuları üzerine haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı şahsın isteği ile borçlu olan tarafın varlıklarına el konulduktan sonra borçlu olan taraf tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması adına belirli uygulamaları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan detaylar ışığında şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan şahsın yahut borçlu kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satışının alacaklı taraf tarafından talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında şayet koşullar gerçekleşmişse tapudaki haciz kaldırılabilir. Şayet alacaklı şahıs satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan istekler red alacaktır. Borçlu kişinin verecek olduğu taahhütle de tapunun haczi kaldırılabilir. Fakat kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı daima haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda belirtmek gerekir ki tapu haczi kaldırma uygulaması neticesinde olası bir adalet eksikiğine uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri asgari süre içinde en doğru teknikler ile sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP