Maltepe Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Maltepe Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçluya zararına icra takibi başlatıldıktan sonra şahsın taşınır mallarına da haciz söz konusu olur. Kesinleşmiş icra takibince alacağı olan şahsın talebiyle borçlu tarafın adına kayıtlı araba üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonra hacizli araba adına satış isteyerek alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli arabayı alan taraf araba üzerindeki haczinden haberdar olabilmektedir. Vasıtayı satın alırken araç üzerindeki hacziyle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu bu tarz bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan arabanın satılmasını engellemek adına en güvenilir ve hızlı seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde bulunan haciz icra evrakında yer alan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkabilmektedir. Lakin vasıta üstündeki mevcut haczin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanlışından kaynaklanmış olmaktadır. İlgili makama mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araba üzerindeki hacizlerin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin hatasını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir negatif neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakkı gizlidir. Alacaklı olan taraf ile anlaşma sağlanarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Örneklendirdiğimiz durumlara ilave olarak araca haciz koyduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı hacizli araba hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu olay şu şekilde hükme alınmıştır. Bir malın satılabilmesi resmi müddet içerisinde istenmez veya istek geri alınıp da resmi zaman içinde yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan arabanın satışının yapılabilmesi yönündeki talep bir defa geriye alınır. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalkmasının tespit edilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilişkili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince var olan hacizlerin kaldırılmasına sebep olan alacaklı olan taraf o vasıtaya uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri bütün masraflardan sorumlu olur. Son olarak da eğer borçlu kesinleşen takipte borçlu olmadığını düşünüyorsa ispat tespit davası açabilmektedir. Bütün bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar için karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenli yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP