Maltepe Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Maltepe Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir kişiye yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan kişinin taşınmaz ve taşınır mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse tarafın üstüne kaydı bulunan ve taşınabilir özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu araçlara haciz getirilmesi işlemidir. Alacaklı tarafınca yönlendirilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takip edilmesi kesinleşmiş ise alacağı olan kişi borcu olan şahıs adına kayıtlı motorlu araçların haczini isteyip satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun var olması halinde kişiye en çabuk ve hukuk ile uyumlu bir özellikte destek vererek sözü edilen problemi çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için işinde nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme uygulamaları tercih edip tarafı herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş değişik nitelikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takibine konu edilen borç bütün faizleri ile ve mevcut ise ceza şartları ile beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili daireye yapılması şarttır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayarak tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulduğunun tespiti: Vasıta üstüne koyulan araç haciz, dairedeki görevlilerin yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir durumda haciz koyan icra dairesine itiraz yazısı verilip haciz kaldırılmalıdır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en pratik şekilde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve yanılgıların olmasına kanıt getirirse haciz ivedilikle kalkmaktadır.
  • Borçlu ve alacaklı anlaşma sağlayıp haczin kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı ile anlaşmaya varılması durumunda alacağı olan tarafın talebi ile vasıta üstündeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin zamanlama nedeni ile düşmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacağı olan taraf satış istemelidir. Şayet alacaklı kişi bu süre zarfı içerisinde satış talep etmez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • ispat tespit davası: Karşıt tespit davası ile borçlu olarak gösterilen tarafın borcu olmadığına karar kılınırsa vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Bütün mevcut hususlar incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan herhangi bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP