Maltepe Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Maltepe Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçluya alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan tarafın taşınmazının üstüne alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içerisinde borçlu kendine iletilmiş olan ödeme emrine usulüne göre itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil etmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet ilgili kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun hepsini ödemez ise haciz işlemi gerçekleştirilir . Buna ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı bir sene içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı talep neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda epey ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf arsası üzerine haciz konulacak yahut haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Zıt halde arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı takdirde satış işlemi sonuçlandırılamayacaktır. Bu yüzden alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun şekilde işleminizi gerçekleştirerek mağduriyetlerinizi giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteği ile borçlu olan tarafın ya da şirketin üzerinde bulunan yerine icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu tarafın, taşınmazı üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirli adımları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar kapsamında eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu tarafın ya da borçlu olanın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunmamaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını istemek adına haciz konusu yerin satışının alacaklıdan istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer şartlar hayata geçmiş ise o yerdeki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuşsa durumlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir . Borçlunun verecek olduğu taahhütle de yerin üstünde bulunan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Fakat kişi taahhüt etmiş olduğu zaman kısıtlamasına uyum sağlamaz ise hapse (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ilaveten haciz isteğinde mevcut olan alacaklı taraf daima haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda muhtemel bir hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içinde en pratik adımlarla çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP