Maltepe Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Maltepe Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan kişinin evi üstüne haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf yahut vekilin talebi üstüne icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün yer aldığı yerdeki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üstüne konan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı altta daha detaylı anlatacağımız bazı şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunulması, haciz düşürülmesi, menfi tespit davası, haricen tahsil veya alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borç yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığıyla gayrimenkul üzerine koyulmuş olan haciz borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyerek borçlu olana ilgili borcun ödenmesiyle haciz kalkabilmesi hususunda yardımcı olmaktadı. Haczin konulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlemiş faizi, masrafı ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi adına talepte bulunulur. Bunun üstüne belirlenmiş olan borcun vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapuya müzekkere yazıp gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borcu olan kişi haciz mevzusu ödeyeceği tutarı belli süre içerisinde veya belli başlı vadeler ile yatıracağını garantiye alırsa ev haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokolle haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilir. Bu husus için icra müdürlüğüne istekte bulunulur. Başvuru sonucunda tapuya müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi durumunda alacaklının satış isteyebilme süresini 1 sene olarak belirlenmektedir. Bu zaman zarfı içerisinde alacaklı satış başvurusunda bulunmaz ise mülk üzerindeki haciz düşer ve tapuya yazılacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • menfi tespit davası

Borcu olan taraf, icrada borcu olan kişi olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir durumda borçlu taraf yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili borcun tamamını vezneye depo edip taşınmaz üstündeki haczin düşmesini talep eder.

haricen tahsilat veya alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan kişi ya da vekili borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan ederse ev üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en doğru tekniklerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP