Maltepe İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Maltepe İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi ya da vekil şahsın talebi üzerine icra tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konulmaktadır. Aynı zamanda daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz belirli durumların var olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, ek olarak tahsilat ve alacaktan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye borcun yatırılmasıyla haczin kaldırılabilmesi kapsamında yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne mevcut dosyanın işlemiş faizi, ödemesi ve vekillik masrafının hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulur. Mevcut durumun üzerine belirlenen tutarın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan taraf ya da kuruluş, haczin konusu borcunu belirli süre içinde veya belirli vadelerle yatıracağını taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kaldırılması mevzu bahis olabilmektedir. Mevcut husus için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmaktadır. Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi halinde zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczi halinde alacaklı olan kişinin satış talebinde bulunma müddeti bir sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı kişi satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılan olan haciz kaldırma dilekçesiyle birlikte iş yerine koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Böyle bir olayda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup mevcut borcun tamamını icra veznesine depo edip ev üstündeki mevcut haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı kişi yahut vekaleti olan kişi ödemeyi tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içerisinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP