Maltepe Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Maltepe Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı olan kişinin isteğiyle borçlu kişinin gayrimenkulleri üstüne idari ve adli makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İİK'de belirli zaman içerisinde borçlu taraf kendisine iletilen ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı olan kişiye borcun bütününü ödemezse haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Buna ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı olan taraf bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise bahsi geçen haciz kendiliğinden yok olmuş olacaktır. Aşağıda daha detaylı anlatacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtmek gerekir ki taraf mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olan kişinin isteği ile borçlu olan tarafın mallarına ve mülklerine el konulduktan sonra borçlu tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması adına belirtilmiş olan adımları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan ayrıntılar ışığında eğer borç tüm dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın ya da borçlu olanın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek için hacze konu malın satışının alacaklı olan taraf tarafından talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra şayet şartlar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılan talepler red alacaktır. Borçlu tarafın vereceği taahhüt ile de tapu haczi kaldırılabilmektedir. Fakat kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapse mahkum edilir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı şahıs her zaman haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtmek gerekir ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde herhangi bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri minimum süre içinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP