Mamak Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Mamak Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlatıldıktan sonrasında kişinin taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olabilir. Kesinleşen icra takibince alacaklı şahsın talebiyle borçlu olanın ismine kaydı olan araba üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonra haczi olan vasıta için satış talebine bulunarak alacağına ulaşır. Hacizli aracı alan kişi vasıta üzerindeki haczinden haberdar olmaktadır. Arabayı satın aldığında araç üstündeki hacziyle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan şahıs bu tarz bir durumda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satılmasını önlemek için en hızlı ve doğru seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üstünde mevcut olan haciz icra evraklarında mevcut olan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkabilmektedir. Fakat vasıta üstündeki var olan haczin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir yanlışından ötürü olur. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp araba üzerindeki mevcut haczin kalkması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra memurunun hatalarını çok daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir negatif netice ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakları gizlidir. Alacaklı tarafla anlaşma sağlanarak da araç üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Bahsettiğimiz durumlara ek olarak araca haciz koyduktan sonra 6 ay içinde alacaklı olan kişi hacizli mal kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu durum şu şekilde hüküm altına alınır. Bir malın satılabilmesi kanuni müddet içinde istenmez yahut talep geri alınıp da kanuni zamanda yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan taşınırın satılabilmesi yönündeki talep bir defaya mahsus geri alınır. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı malların, daireyle yapılacak görüşmeler neticesinde hacizlerinin kalkmasının tespiti durumunda, sicili tutan idarece haciz şerhi terkin edilir ve işlem alakalı icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince var olan hacizlerin kaldırılmasına neden olan alacaklı mevcut araca yönelik olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri bütün giderlerden sorumlu olur. Son olarak eğer borçlu olan şahıs kesinleşen takipte borçlu olan şahıs olmadığını savunuyorsa ispat davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar için karmaşık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi asgari zaman içerisinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP