Mamak Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Mamak Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir kişiye karşın icra takibi kesinleştiğinde borçlu olanın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankalardaki hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise kişinin üstüne kayıtlı olan ve taşınır niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motoru olan araçlara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından yönlendirilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip edilmesi onanmışsa alacaklı şahıs borcu olan kişi adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun varlığı halinde şahsa en başarılı ve hukuka uyumlu bir biçimde destek vererek bahsedilen sorunu çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak için branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa yöntemleri tercih ederek kişiyi herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarmaktayız.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli özellikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcra takibine konu olan borç bütün faizleriyle ve mevcut ise ceza şartlarıyla birlikte ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılır. Fakat bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gereklidir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulduğunun saptaması: Araç üzerine koyulmuş olan araç haciz, icra dairesindeki görevlilerin yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir halde haciz koyan ilgili daireye itiraz yazısı yazılıp haciz kaldırılır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en çabuk biçimde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri tetkik eder ve olası bir yanılgının olup olmadığında kanaat geliştirirse haciz ivedilik ile kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan taraf ve alacaklı anlaşma sağlayarak kaydı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşılması durumunda alacaklının isteği ile vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin zaman aşımı nedeni ile düşmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınır malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı taraf satış istemelidir. Fakat alacağı olan şahıs bu süre içinde satış talep etmez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu taraf olarak nitelendirilen tarafın borçlu olmadığına karar kılınırsa vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.

Bütün bu konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan olası bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP