Mamak Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Mamak Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklının talebi ile borçlu kişinin arsasının üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafından haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan süreler içinde borcu olan taraf kendine iletilen ödeme buyruğuna yöntemine göre itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağını tahsil etmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ilgili taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun tamamını ödemezse haciz uygulaması gerçekleştirilir . Ekstra olarak haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı taraf 1 sene içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı istek sonucunda söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Alt kısımda daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; kişi arsası üstüne haciz konulacak veya haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Aksi halde arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının isteği olmadığı takdirde satış gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlıkları çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının talebiyle borçlu olan tarafın ya da şirketin üstünde bulunan taşınmazına icra dairesi tarafınca haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan tarafın, arazisi üzerine konulmuş haczin kalkması için belli başlı aşamaları hayata geçirmesi zorunludur. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar doğrultusunda şayet borç tüm dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olanın ya da borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunamaz. Yine de unutmamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet şartlar gerçekleşmişse arazideki haciz kaldırılmış olacaktır. Şayet alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa şartlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir . Borçlunun verecek olduğu taahhüt ile de arazinin üzerinde yer alan tapunun haciz uygulaması kaldırılır. Yine de ilgili taraf taahhüt verdiği süreye uymaz ise cezaya tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara ekstra olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde olası bir haksızlığa uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içerisinde en pratik uygulamalarla çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP