Mamak İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Mamak İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Takip kesinleştikten sonra borçluya ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan şahıs yahut vekil kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle konulur. Bununla beraber daire tarafınca müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile konulan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli etkenlerin varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, kararın düşmesi, ispat davası, ilaveten alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa mevcut borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması konusunda destek olmaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilip icraya evrakın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi adına talepte bulunulmalıdır. Mevcut durumun üstüne belli olan miktarın icra veznesine yatırılmasıyla icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu olan şahıs ya da kurum, haciz konusu borcunu belirli zaman içinde veya belirli vadelerle yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokolle mevcut haczin kalkması bahis konusu olmaktadır. Mevcut husus adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin atlanmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün gerçekleştirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı olan tarafın satış isteme süresi bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı taraf satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılacak olan haczi kaldırma dilekçesi ile birlikte ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir olayda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup borcun tamamını icra veznesine depo ederek ev üstündeki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragat etmek

Alacaklı olan kişi ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icraya beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP