Mamak Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Mamak Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklının talebiyle borçlu şahsın taşınmazları üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirli zaman aralığı içerisinde borçlu olan taraf kendisine gönderilen ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan kişi ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer şahıs haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tümünü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Buna ek olarak haciz mevzusu mallar için alacaklı kişi bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahse konu haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olur. Aşağıda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gereklidir ki taraf tapusu üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. İşinde donanımlı tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olanın malvarlığına el koyulduktan sonra borçlu tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan adımları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kalkması için öncelikle haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Kazanılan ayrıntılar ışığında eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın yahut borçlu olanın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulmamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için hacze konu malın satış uygulamasının alacaklı olan taraf tarafından talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında eğer ki koşullar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer alacaklı şahıs satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek red alacaktır. Borçlu olan şahsın vereceği taahhüt ile dahi tapunun haczi kaldırılır. Lakin şahıs taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilmektedir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı olan kişi daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu bahsedilenler bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir hak kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari süre içerisinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP