Menderes Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Menderes Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan taraf zararına icra takibi başlangıcı sonra kişinin taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olur. Kesin olan icra takibince alacaklı kişinin isteğiyle borcu olan tarafın adına kaydı olan araç üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonra hacizli araba için satış talebine bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli aracı alan taraf araba üstündeki haczinden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın alır iken araç üstündeki haciz ile beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan kişi bu tarz bir durumda yol göstermekte, hacizli aracın satışını önlemek adına en pratik ve doğru seçenekleri sunmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde yer alan haciz icra evraklarında yer alan masraflar ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkabilmektedir. Lakin vasıta üstündeki hacizlerin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir hatasından kaynaklı olur. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp vasıta üzerindeki mevcut hacizlerin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icra memurunun hatalarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir negatif neticeyle karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakları gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Bahsettiğimiz senaryolara ilaveten vasıtaya haciz konduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan taraf haczi olan taşınır kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şöyle hüküm altına alınmıştır. Bir malın satışının yapılması kanuni zaman içerisinde istenmez ya da istek geri alınıp da kanuni zamanda yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Hacizli malın satışının yapılabilmesi kapsamındaki talep bir defaya mahsus geriye çekilebilir. Haczedilen kanuni sicile kaydı olan malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilebilmesi durumunda, sicili saklayan idarece haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilişkili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan şahıs mevcut mala yönelik olarak, haczin konulması ve korunması benzeri tüm giderlerden görevli olur. Son olarak da eğer borçlu olan şahıs kesin olan icra takibinde borçlu olan şahıs olmadığını savunuyorsa ispat tespit davası açabilir. Bütün bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karışık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP