Menderes Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Menderes Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan şahsın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse tarafın üzerine kaydı olan ve taşınabilir özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan araçlara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından iletilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takip kabul edilmişse alacağı olan taraf borcu olan kişi adına kaydı bulunan motorlu taşıtların haczini isteyip satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun varlığı halinde kişiye en profesyonel ve hukuka uyumlu bir biçimde destek vererek sözü edilen sorunu çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme yöntemleri seçerek şahsı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik özellikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu olan borç tüm faizleriyle ve var ise ceza koşullarıyla beraber ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması mecburidir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış konulmasının belirlemesi: Araç üstüne koyulan araç haczi , icra dairesindeki görevlilerin yanlışı sonucu yapılmış olabilir. Benzeri bir halde haciz koyan icraya itiraz yazısı yazılarak haczi kaldırılır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddederse en pratik biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve yanılgının olmasına kanaat getirirse haciz hemen kalkmaktadır.
  • Borcu olan taraf ve alacaklı kişinin anlaşma sağlayıp haciz kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacaklı kişi ile anlaşılması halinde alacaklı talebiyle vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zaman aşımı sebebiyle düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Şayet alacaklı şahıs mevcut süre içinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • karşıt tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan kişi olarak nitelendirilen şahsın borcu bulunmadığında karar kılınır ise araç üstündeki haciz kalkar.

Bütün bu konular incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan herhangi bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP