Menderes Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Menderes Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Taşınmaza haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borcu olan kişiye alacaklının isteğiyle borçlu olanın yerinin üstüne alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafından haczedilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içinde borçlu taraf kendisine iletilmiş olan ödeme emrine usulüne uygun itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi alacağı ödemeyi tahsil etmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklıya borcun tamamını yatırmadığında ise haciz uygulaması gerçekleştirilir . Ekstra olarak haciz konusu mallar için alacaklı kişi 1 yıl içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı istek neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Alt kısımda daha detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; ilgili kişi yeri üzerine haciz koyulacağını ya da haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Zıt durumda arsanın satışını arsa alıcısının onayı olmadığı ihtimalde satış gerçekleştirilemeyecektir . Bu nedenle alanında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uygun şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlıkları sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu şahsın ya da kuruluşun üzerinde bulunan taşınmazına icra dairesi tarafından haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan tarafın, taşınmazı üstüne koyulmuş haczin yok edilmesi için belli uygulamaları hayata geçirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler kapsamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin yahut borçlu kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunamamaktadır. Fakat es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için haciz konusu malların satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmişse arsadaki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir . Borçlu olan tarafın vermesi gereken taahhüt ile de arsanın üzerinde mevcut olan tapu haczi kaldırılabilmektedir. Fakat ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu zaman aralığında uyum göstermezse hapse (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ek haciz talebinde yer alan alacaklı taraf her zaman haczin yok edilmesi talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde olası bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en doğru adımlar ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP