Menderes Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Menderes Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı kişinin talebi ile borçlu olanın gayrimenkulleri üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirli olan zaman içerisinde borçlu olan kişi kendisine gönderilmiş olan ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Şayet şahıs haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan şahsa borcun tümünü yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleşmektedir. Bu duruma ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı şahıs bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa bahsedilen haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olmaktadır. Alt kısımda oldukça detaylı anlatacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gereklidir ki kişi tapusu üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı şahsın talebi ile borçlu kişinin varlığına el konulduktan sonra borçlu kişi tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirli olan uygulamaları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan ayrıntılar doğrultusunda şayet borç bütün dosya masrafları ile yatırılır ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu şahsın yahut borçlu olan kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulmamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu malın satış uygulamasının alacaklı kişi tarafınca talep edilmiş olmaması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında eğer ki şartlar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılacaktır. Şayet alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir. Borçlu olanın vereceği taahhüt ile dahi tapunun haczi kaldırılabilir. Fakat kişi taahhüt ettiği süreye uymazsa hapis cezasına mahkum edilecektir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı olan taraf her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar bağlamında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum süre içerisinde en doğru teknikler ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP