Menemen Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Menemen Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçluya aleyhine icra takibi başlangıcından sonra şahsın taşınır mallarına da haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklı şahsın talebi ile borçlu kişinin adına kaydı olan araba üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonrasında haczi olan araç için satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli arabayı alan şahıs araç üzerindeki hacizden haberdar olur. Arabayı satın aldığında araba üstündeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu böyle bir olayda yol göstermekte, haczi olan aracın satılmasını önlemek için en hızlı ve doğru alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üzerinde bulunan haciz icra evrakında bulunan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkabilmektedir. Lakin vasıta üstündeki mevcut hacizlerin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir yanlışından dolayı olabilmektedir. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu içeren bir dilekçe yazılıp araba üstündeki mevcut hacizlerin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin hatasını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir negatif sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakları gizlidir. Alacaklı kişi ile anlaşılarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılır. Ele aldığımız senaryolara ek olarak vasıtaya haciz koyduktan sonra altı ay içerisinde alacaklı olan kişi haczi olan mal hakkında satış istemelidir. İİK'de mevcut durum şu şekilde hükme alınır. Bir malın satılabilmesi resmi müddet içinde istenmez ya da talep geri alınıp da resmi zaman içinde yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkar. Haczi olan taşınırın satılması kapsamındaki talep bir kere geriye alınır. Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalktığının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince hacizlerin kalkmasına neden olan alacaklı olan şahıs mevcut araca uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası gibi bütün masraflardan sorumlu olabilir. Son olarak eğer borçlu kesin olan icra takibinde borçlu olmadığını düşünüyor ise menfi tespit davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma uygulaması taraflar için karmaşık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari zaman içinde en güvenilir tekniklerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP