Menemen Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Menemen Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleşince borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise tarafın üzerine kaydı olan ve taşınabilir özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu olan vasıtalara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacaklıdan gönderilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takip kesinleşmiş ise alacaklı kişi borçlu şahıs adına kayıtlı motorlu araçların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun var olması halinde tarafa en hızlı ve hukuk ile uyumlu bir nitelikte hizmet sağlayarak mevzu bahis sorunu çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Araç üzerindeki haczi kaldırmak için branşında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme yolları tercih edip şahsı herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Vasıta üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş farklı nitelikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcra takibine konu edilen borç tüm faizleri ile ve var ise ceza şartları ile beraber ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılması gerekir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek şahsı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulduğunun tespit edilmesi: Vasıta üzerine koyulmuş olan araç haciz, icra dairesindeki görevlilerin yanılgısı sonucu yapılmış olabilmektedir. Benzer bir olayda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz dilekçesi yazılarak haciz kaldırılır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en pratik biçimde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve yanılgıların olmasına kanaat getirirse haciz hemen kalkmaktadır.
  • Borçlu kişi ve alacaklı olan kişi anlaşma sağlayarak haciz kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacaklı taraf ile anlaşmaya varılması halinde alacaklı kişi isteğiyle vasıta üzerindeki haciz kalkar.
  • Haczin süre nedeniyle kalkması: İcra İflas Kanunu'na göre taşınır malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı satış talep etmelidir. Şayet alacaklı şahıs bu süre zarfı içinde satış talep etmez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davasıyla borcu olan şahıs olarak gösterilen kişinin borcu bulunmadığında karar onanır ise araç üzerindeki haciz kaldırılır.

Tüm bu konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan herhangi bir hatayla araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP