Menemen Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Menemen Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Taşınmaza haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borçlu kişiye alacaklının talebi ile borçlu kişinin taşınmazının üstüne alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğünce haciz getirilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içerisinde borçlu taraf kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna kuralına uygun itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil etmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet ilgili kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun tamamını ödemezse haciz uygulaması gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı kişi 1 yıl içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı istek neticesinde bahse konu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda epey ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; kişi arsası üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Karşıt halde arazinin satışını arsa alıcısının izni olmadığı halde satış uygulaması neticelendirilemeyecektir. Dolayısıyla işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi hayata geçirerek yaşadığınız mağduriyeti giderebilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteği ile borçlu tarafın veya kurumun üstünde bulunan arsasına icra dairesi tarafından haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olanın, yeri üzerine koyulmuş haczin yok edilmesi için belirli aşamaları yapması zorunludur. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen bilgiler bağlamında şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin yahut borçlu olan kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamaz. Fakat atlamamak gerekir ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına hacze konu malların satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar hayata geçmiş ise o yerdeki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa durumlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir . Borçlu olan kişinin vermesi gereken taahhüt ile de arsanın üstünde mevcut olan tapu haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Fakat ilgili taraf taahhüt verdiği zaman kısıtlamasına uyum göstermez ise hapis cezasına tazyik çaptırılacaktır. Bunlara buna ek haciz talebinde mevcut olan alacaklı daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde muhtemel bir hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içinde en pratik yöntemlerle sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP