Menemen Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Menemen Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu kişinin taşınmazı üstüne haciz talebinde bulunulabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf ya da vekilin isteği doğrultusunda icra müdürlüğü tarafınca evin yer aldığı yerdeki tapuya kaleme alınacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Ev üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatlığı altta daha detaylı anlatacağımız belirli şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunmak, haczin düşmesi, menfi tespit davası, haricen tahsil ve alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığıyla mülk üstüne konan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydı konduğunu belirleyip borçlu olan tarafa borcun yatırılması ile haciz kaldırılabilmesi mevzuunda yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu evrak öğrenilerek icraya dosyanın işli faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi için talepte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenen tutarın icra veznesine yatırılmasıyla icra ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borçlu kişi haciz konusu olan ödeyeceği miktarı belirli zaman içerisinde ya da belli başlı vadeler ile ödeyebileceğini garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi söz konusu olabilmektedir. Mevcut konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulur. Talep neticesinde tapuya müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın ödenmemesi değil verilen sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz kalkması

İİK'de taşınmazların haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteme zamanını bir sene olarak belirlenmektedir. Bu süre içinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmaz ise taşınmaz üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haczin kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu taraf, takipte borcu olan taraf olmadığı savunmasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir halde borcu olan taraf yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup ilgili borcun hepsini vezneye depo ederek mülk üzerindeki haczin düşmesini talep eder.

ilaveten tahsilat yahut alacaklardan feragat

Alacağı olan kişi yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne bildirirse mülk üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman zarfı içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP