Menemen İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Menemen İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takibi kesinleştikten sonrasında borçluya ait iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı kişi veya vekaleti olan kişinin talebi üzerine icra tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile koyulmaktadır. Bununla beraber daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne koyulan haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız belli başlı şartların var olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, kararın düşmesi, ispat tespit davası, hariç olarak alacak ve tahsilden feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye mevcut borcun ödenmesi ile haczin kalkması bağlamında yol göstermektedir. Haczin konduğu evrak öğrenilip ilgili makama evrakın işlenen faizi, masrafı ve vekalet ödeme tutarının ayarlanabilmesi adına talepte bulunulur. Bunun üzerine belirli meblağın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ilgili çalışma ortamı üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan kişi yahut kuruluş, haciz konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde yahut belli başlı vadelerle ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokol ile mevcut haczin kaldırılabilmesi bahis konusu olur. Mevcut husus için ilgili müdürlüğe talepte bulunulmaktadır. Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan unutulmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilen sözün hayata geçirilmemesi durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin düşmesi Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczinde alacaklının satış talebinde bulunma müddeti bir sene olarak belirlidir. Bu zaman içinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazırlanacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber ilgili kuruma konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açılabilmektedir. Benzer bir olayda borcu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvuruda bulunup borcun bütününü icra ödeme noktasına depo ederek ev üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat

Alacaklı veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP