Menemen Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Menemen Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı tarafın talebi ile borçlu olanın gayrimenkulleri üstüne idari ve adli makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli olan zaman aralığı içerisinde borçlu kişi kendisine gönderilen ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer şahıs haciz işlemi başladıktan sonra alacaklıya borcun hepsini yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı olan taraf bir yıl içerisinde satış talep etmez ise bahsi geçen haciz kendiliğinden yok olmuş olur. Aşağıda oldukça detaylı anlatacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki kişi tapuları üzerine haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun şekilde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olanın talebi ile borçlu tarafın malvarlığına el koyulduktan sonra borcu olan taraf tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirtilen uygulamaları hayata geçirmelidir. Haczin kalkması adına öncelikli olarak haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan ayrıntılar bağlamında şayet borç bütün dosya masrafları ile yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan şahsın veya borçlunun vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı şahıs tarafınca talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra eğer ki koşullar hayata geçmiş ise tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer ki alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir. Borçlu kişinin verecek olduğu taahhüt ile de tapunun haczi kaldırılabilir. Fakat kişi taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapis cezasına mahkum edilir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan şahıs daima haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar bağlamında belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari süre içerisinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP