Mudanya Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Mudanya Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçluya aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonrasında kişinin taşınır mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı tarafın isteğiyle borçlu kişinin ismine kayıtlı olan araba üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonrasında haczi olan vasıta için satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli aracı alan kişi vasıta üstündeki hacizden haberdar olabilir. Aracı satın alır iken vasıta üstündeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu bu tarz bir olayda yol göstermekte, haczi olan aracın satılmasını engellemek için en pratik ve doğru seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde bulunan haciz icra dosyalarında mevcut olan masraflar ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkabilmektedir. Yine de araba üstündeki var olan haczin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir yanlışından kaynaklanmış olmaktadır. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınarak araç üzerindeki var olan hacizlerin kalkması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icradaki memurun yanılgısını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir olumsuz sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakları saklıdır. Alacaklı olan tarafla anlaşılarak da araba üstündeki haciz kaldırılır. Açıkladığımız senaryolara ek olarak araca haciz konduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı olan şahıs hacizli mal hakkında satış istemelidir. İİK'de bu durum şu şekilde hüküm altına alınmıştır. Bir malın satılabilmesi kanuni zaman içinde istenmez veya istek geri alınarak da kanuni müddette yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Hacizli malın satılması yönünde istek bir kere geriye çekilebilir. Haczi yapılan kanuni sicile kaydı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalktığının tespiti hâlinde, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilgili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut hacizlerin kaldırılmasına neden olan alacaklı mevcut mala yönelik olarak, haczin konulması ve korunması gibi tüm giderlerden sorumlu olmaktadır. Son olarak şayet borçluya kesinleşen takipte borçluya olmadığını savunuyorsa ispat tespit davası açabilmektedir. Bütün bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler için karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari zaman içerisinde en pratik teknikler ile neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP