Mudanya Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Mudanya Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir şahsa yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlunun taşınır ile taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı bulunan ve taşınabilen özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan araçlara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından iletilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip edilmesi kabul edilmiş ise alacağı olan kişi borcu olan taraf adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyip satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun varlığı halinde şahsa pratik ve hukuka uygun bir özellikte hizmet verip bahsi geçen problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme yolları seçerek tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli nitelikte kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takibine konu olan borç tüm faizleri ile ve varsa ceza koşullarıyla birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması gereklidir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip kişiyi büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun belirlemesi: Vasıta üzerine koyulan araç haciz, icradaki memurların yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Benzeri bir halde haciz koyan icra dairesine itiraz yazısı verilerek haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en pratik biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve olası bir yanılgının olduğuna kanaat getirirse haciz hemen kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan kişi ve alacaklı olan şahsın anlaşıp kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı kişi ile anlaşılması halinde alacaklı isteği ile araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Haczin zamanlama sebebiyle düşmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacaklı satış istemelidir. Şayet alacağı olan kişi bu zaman zarfı içinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • karşıt tespit davası: Karşıt tespit davasıyla borcu olan kişi olarak gösterilen kişinin borcu bulunmadığında karar kılınır ise araç üstündeki haciz kaldırılır.

Tüm mevcut hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuki donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan muhtemel bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP