Mudanya Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Mudanya Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Araziye haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı tarafın isteği ile borçlu kişinin yerinin üzerine alacaklı tarafın talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafından haczedilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan müddetler içerisinde borcu olan kişi kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna kuralına uygun itiraz etmediği takdirde takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödemesini tahsil edebilmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet ilgili kişi haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun bütününü yatırmadığında ise haciz uygulaması gerçekleşecektir. Buna ek haciz mevzusu mallar adına alacaklı kişi bir sene içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı istek sonucunda söz konusu haciz ortadan kalkacaktır. Aşağıda çok daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi yeri üstüne haciz konulacak veya haciz olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi durumda arazinin satış işlemini arsa alıcısının rızası olmadığı durumda satış gerçekleştirilemeyecektir . Bu sebeple branşında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun biçimde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlıkları giderebilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu şahsın veya kuruluşun üzerinde yer alan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan kişinin, arazisi üstüne koyulmuş haczin yok edilmesi için belirli uygulamaları hayata geçirmesi gereklidir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın veya borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunamaz. Yine de atlamamak lazımdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için haciz konusu yerin satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer durumlar gerçekleşmiş ise o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise şartlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek kabul görmeyecektir. Borçlu olan kişinin vermesi gereken taahhüt ile de yerin üzerinde bulunan tapunun haczi kaldırılabilir. Buna rağmen kişi taahhüt etmiş olduğu zamana uymaz ise cezaya tazyik mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde yer alan alacaklı daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru adımlarla çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP