Mudanya Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Mudanya Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu olan kişinin taşınmazı üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi veya vekaleti olanın isteği doğrultusunda icra tarafından mülkün yer aldığı lokasyondaki tapuya kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapuya kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Ev üstüne konulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz bazı şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunulması, haczin düşürülmesi, menfi tespit davası, haricen tahsil ve alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığıyla gayrimenkul üzerine konulan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyip borçlu olan tarafa borcun ödenmesiyle haciz kaldırılabilmesi konusunda yardımcı olmaktadı. Haczin konulduğu evrak öğrenilip icraya evrakın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanması için başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen miktarın vezneye yatırılmasıyla icra tapuya müzekkere kaleme alıp ev üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borçlu haciz konusu ödemesini belirli zaman içerisinde ya da bazı vadelerle ödeyeceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin kaleme alacağı bir protokolle haczin kalkabilmesi mevzu bahis olur. Güncel husus adına icraya istekte bulunulmalıdır. Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi

İİK'de gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklının satış isteyebilme zamanını 1 yıl olarak belirlenmektedir. Bu süre içerisinde alacağı olan taraf satış talebinde bulunmazsa ev üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kalkar.

  • menfi tespit davası

Borcu olan kişi, icra takibinde borcu olan kişi olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu kişi veya ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup tutarın hepsini icradaki vezneye depo ederek taşınmaz üstündeki haczin düşmesini talep eder.

ilaveten tahsilat yahut alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan kişi yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan eder ise gayrimenkul üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size minimum süre içerisinde en güvenilir teknikler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP