Mudanya İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Mudanya İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu tarafa ait iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı taraf ya da vekil şahsın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle koyulur. Aynı zamanda daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli durumların varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, haczin düşmesi, menfi tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilattan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz borcun bütününün yatırılması ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu tarafa borcun yatırılması ile haczin kaldırılabilmesi bağlamında destek sağlamaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlemiş faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin ayarlanması için başvuruda bulunulmaktadır. Mevcut durumun üstüne belli olan tutarın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan kişi ya da kurum, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içinde ya da belli başlı sürelerle yatırabileceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokolle mevcut haczin kalkabilmesi bahis konusu olur. Bu husus için ilgili makama talepte bulunulur. Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Aynı zamanda unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün gerçekleştirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış talebinde bulunma süresi bir yıl olarak belirlidir. Bu süre içerisinde alacaklı kişi satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılması planlanan olan haciz kaldırma dilekçesi ile beraber iş yerine konmuş olan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir durumda borcu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup mevcut borcun hepsini icra ödeme noktasına depo edip ev üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragat

Alacaklı taraf veya vekaleti olan taraf borcu tahsilat yaptığını veya alacaktan feragat ettiğini icraya beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru tekniklerle çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP