Mustafakemalpaşa Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Mustafakemalpaşa Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine icra takibi başlangıcı sonrasında kişinin taşınır mallarına da haciz söz konusu olabilir. Kesin olan icra takibince alacağı olan tarafın talebiyle borçlu tarafın ismine kayıtlı vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonrasında hacizli araba için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşır. Haczi olan aracı alan kişi vasıta üstündeki haczinden haberdar olabilmektedir. Vasıtayı satın aldığında araç üstündeki hacziyle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu böyle bir durumda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satışını önlemek adına en güvenilir ve pratik seçenekleri sunmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üstünde yer alan haciz icra dosyasında yer alan giderler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkabilmektedir. Fakat araç üstündeki mevcut haczin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icra memurunun bir hatasından ötürü olabilir. İcraya mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınarak araba üzerindeki mevcut hacizlerin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra görevlisinin yanlışını daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir olumsuz sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakları gizlidir. Alacaklı olan taraf ile anlaşma sağlanarak da araba üzerindeki haciz kaldırılabilir. Bahsettiğimiz durumlara ilaveten arabaya haciz konulduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı olan şahıs hacizli mal hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu olay şu şekilde hüküm altına alınmıştır. Bir malın satışının yapılması kanuni zaman içinde istenmez ya da talep geri alınarak da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan vasıtanın satışının yapılması yönündeki talep bir defaya mahsus geriye çekilebilir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak görüşmeler sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve uygulama ilişkili daireye bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince var olan haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan kişi mevcut vasıtaya yönelik olarak, haczin konulması ve saklanması gibi tüm masraflardan görevli olur. Son olarak şayet borçlu olan şahıs kesin olan icra takibinde borçlu olan şahıs olmadığını savunuyor ise ispat davası açabilir. Bütün bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması kişiler için karışık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi asgari zaman içinde en güvenli yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP