Mustafakemalpaşa Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Mustafakemalpaşa Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Araziye haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklı tarafın isteği ile borçlu kişinin yerinin üstüne alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan müddetler içerisinde borcu olan taraf kendine iletilen ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ilgili taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tamamını ödemezse haciz uygulaması gerçekleşecektir. Ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler adına alacaklı bir yıl içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı talep sonucunda bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. Aşağıda epey ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; taraf arazisi üstüne haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Zıt halde yerin satış işlemini arsa alıcısının rızası olmadığı ihtimalde satış işlemi sonuçlandırılamayacaktır. Dolayısıyla alanında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile hızlı ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlığı sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteği ile borçlu olan şahsın veya şirketin üstünde mevcut olan arazisine icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu tarafın, arazisi üzerine konulmuş haczin kalkması için belirli süreçleri yerine getirmesi gereklidir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın veya borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunmamaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için hacze konu arsanın satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar hayata geçmiş ise o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Şayet alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise durumlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep yok sayılacaktır. Borçlu tarafın vermesi mecburi taahhütle de yerin üzerinde mevcut olan tapu haciz uygulaması kaldırılabilir. Yine de ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu zaman kısıtlamasına uymaz ise hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bu durumlara buna ilaveten haciz talebinde mevcut olan alacaklı taraf her zaman haczin yok edilmesi talebinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi haksızlığa uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en kalıcı adımlar ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP