Mustafakemalpaşa Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Mustafakemalpaşa Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın gayrimenkulü üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın isteği doğrultusunda icra tarafınca gayrimenkulün yer aldığı konumdaki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Ev üstüne koyulan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacağımız bazı şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunmak, haciz kalkması, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığıyla mülk üzerine koyulmuş olan haciz borcun tamamının yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi evrak üstünden tapu kaydı konulduğunu belirleyip borçlu olana ilgili tutarın ödenmesi ile haciz kaldırılması konusunda yol göstermektedir. Haciz koyulduğu dosya öğrenilerek icraya dosyanın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanması adına talepte bulunulur. Bunun üzerine belirlenen borcun icradaki vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü tapuya müzekkere kaleme alarak gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borçlu taraf haciz mevzusu ödeyeceği tutarı belli başlı zaman içinde veya belli başlı vadelerle ödeyebileceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Mevcut husus için icraya talepte bulunulur. Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İİK'de ilgili tutarın ödenmemesi değil verilen taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haciz kalkması

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haciz durumunda alacaklının satış isteme süresini 1 sene olarak belirlenmektedir. Bu zaman içinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise mülk üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haczin kalkar.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu, takipte borçlu taraf olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir halde borcu olan taraf ya da ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun tamamını icradaki vezneye depolayıp taşınmaz üzerindeki haczin kalkmasını talep etmektedir.

haricen tahsil ya da alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan vazgeçtiğini icraya ifade ederse ev üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size azami zaman içerisinde en güvenli yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP