Mustafakemalpaşa İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Mustafakemalpaşa İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibi kesin olduktan sonra sonrasında borçluya ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı kişi ya da vekil kişinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle koyulur. Aynı zamanda daire tarafınca müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile konulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne konulan mevcut haczin kalkabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacağımız belli durumların varlığına dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, haczin düşmesi, menfi tespit davası, hariç olarak alacak ve tahsilden caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üstünden tapu kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu tarafa mevcut borcun yatırılmasıyla haczin kalkması hususunda destek olmaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek icraya mevcut dosyanın işlenmiş faizi, ödemesi ve vekalet masrafının hesaplanması adına talepte bulunulmalıdır. Mevcut durumun üzerine belli olan miktarın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu taraf yahut kuruluş, haczin konusu borcunu belli zaman içinde veya belli vadelerle yatıracağını garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle haczin kalkabilmesi söz konusu olmaktadır. Mevcut husus için ilgili makama talepte bulunulmaktadır. Başvuru sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczi halinde alacaklı kişinin satış talep etme müddeti 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesiyle beraber ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir olayda borcu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup mevcut borcun bütününü icra ödeme noktasına depo ederek konuttaki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat etmek

Alacaklı taraf yahut vekili ödemeyi aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icraya beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içinde en güvenilir yöntemler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP