Nallıhan Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Nallıhan Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu zararına icra takibi başlangıcından sonra tarafın taşınır mallarına da haciz söz konusu olur. Kesin olan icra takibince alacağı olan tarafın talebiyle borçlunun adına kayıtlı araç üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonra hacizli araç adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşır. Haczi olan arabayı alan şahıs vasıta üzerindeki haczinden haberdar olur. Arabayı satın alırken araba üstündeki hacizle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu olan taraf benzeri bir olayda yardımcı olmakta, hacizli arabanın satışını engellemek için en güvenilir ve pratik seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde bulunan haciz icra evraklarında bulunan masraflar ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat araç üstündeki var olan hacizlerin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir hatasından kaynaklı olur. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe yazılıp araç üzerindeki hacizlerin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra görevlisinin yanlışlarını çok daha iyi ortaya koyacak ve olası bir aksi neticeyle karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakkı saklıdır. Alacaklı kişi ile anlaşarak da araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Örneklendirdiğimiz senaryolara ilaveten vasıtaya haciz konulduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı olan kişi haczi olan mal hakkında satış istemelidir. İİK'de mevcut durum şu şekilde hüküm altına alınmıştır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi zaman içerisinde istenmez veya talep geri alınıp da resmi müddette yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli aracın satışının yapılması kapsamındaki talep bir kere geri alınır. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler neticesinde hacizlerinin kalktığının tespit edilebilmesi durumunda, sicili tutan idarece haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilişkili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gereğince haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan kişi o araca yönelik olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri bütün giderlerden görevli olmaktadır. Son olarak da eğer borçlu olan taraf kesinleşmiş takipte borçlu olan taraf olmadığını savunuyorsa ispat davası açabilir. Tüm bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar adına karışık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi minimum zaman içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP