Nallıhan Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Nallıhan Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir tarafa yönelik icra takibi kesinleşince borçlu tarafın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankadaki hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise şahsın üzerine kayıtlı olan ve taşınır niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu vasıtalara haciz konması uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından yönlendirilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip kabul edilmiş ise alacağı olan taraf borçlu adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz bu tarz bir durumun varlığı halinde şahsa en hızlı ve hukuka uyumlu bir biçimde hizmet sağlayarak söz konusu problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru yöntemleri tercih edip şahsı herhangi bir hak kaybına uğramasından kurtarmaktayız.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli biçimde kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takip edilmesine konu edilen borç bütün faizleri ile ve varsa ceza şartlarıyla birlikte ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili daireye yapılmalıdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayıp şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun tespit edilmesi: Araç üzerine koyulmuş olan araç haciz, icra dairesindeki memurların bir anlık yanlışı sonucu yapılmış olabilir. Böyle bir halde haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi verilip haciz kaldırılır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en pratik şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi inceler ve yanılgının olduğuna kanıt geliştirirse haciz hemen kalkar.
  • Borcu olan şahıs ve alacağı olan tarafın anlaşma sağlayıp kayıtlı haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan kişi ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklı olan kişinin isteği ile araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin zamanlama nedeniyle düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilir malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacağı olan taraf satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan taraf bu süre içinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan taraf olarak gösterilen tarafın borçlu olmadığına karar kılınır ise vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.

Bütün mevcut konular incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuki donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan olası bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP