Nallıhan Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Nallıhan Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı tarafın talebi ile borçlu olan kişinin arazisinin üstüne alacaklı tarafın talebi sonucunda icra müdürlüğünce haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içinde borçlu kendisine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediği takdirde takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil etmek için haciz talep etmelidir. Şayet ilgili taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun tamamını yatırmadığında ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir . Ekstra olarak haciz konusu mallar için alacaklı bir sene içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep sonucunda bahis konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; ilgili kişi arsası üzerine haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Karşıt durumda arazinin satış işlemini arsa alıcısının izni olmadığı halde satış uygulaması gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple alanında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun şekilde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlıkları sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu şahsın veya kurumun üstünde yer alan arsasına icra dairesi tarafından haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan tarafın, taşınmazı üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirli adımları yerine getirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar bağlamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin yahut borçlunun elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamaz. Buna rağmen es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet koşullar hayata geçmişse o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir . Borçlu kişinin vermesi gerekli taahhütle de arsanın üzerinde mevcut olan tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Yine de ilgili kişi taahhüt vermiş olduğu zaman aralığında uyum göstermezse hapis cezasına (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara ekstra olarak haciz talebinde mevcut olan alacaklı kişi daima haczin kalkması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde herhangi bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içinde en pratik adımlar ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP