Nallıhan Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Nallıhan Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu kişinin evi üstüne haciz talebinde bulunulabilir. Ev üzerine haciz alacaklı yahut vekaleti olanın isteği üstüne icra müdürlüğü tarafınca evin yer aldığı lokasyondaki tapuya kaleme alınacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Mülk üzerine konan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacağımız bazı koşulların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunmak, haczin kalkması, menfi tespitinin davası, haricen tahsil ve alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığıyla taşınmaz üstüne konan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtları konduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye ilgili tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılması konusunda yardımcı olmaktadı. Haciz konulduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işli faizi, gideri ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın vezneye ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere yazıp gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borcu olan kişi haciz konusu olan ödeyeceği borcu belirli süre içerisinde yahut belli başlı vadelerle yatırabileceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma profesyonelinin yazacağı bir protokolle haciz kalkabilmesi söz konusu olabilir. Mevcut husus adına icraya başvuruda bulunulmalıdır. Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın ödenmemesi değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteyebilme süresini bir yıl olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman içinde alacağı olan taraf satış talebinde bulunmazsa mülk üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haczin kalkmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu, icra takibinde borcu olan taraf olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir durumda borcu olan kişi ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup ilgili borcun hepsini icradaki vezneye depo ederek gayrimenkul üzerindeki haczin düşürülmesini talep eder.

ilaveten tahsilat veya alacaklardan feragat

Alacağı olan taraf ya da vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne ifade eder ise mülk üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size azami zaman içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP