Nallıhan İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Nallıhan İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takibi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu olan kişiye ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan kişi ya da vekil kişinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile konulmaktadır. Aynı zamanda daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile koyulan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konulan mevcut haczin kaldırılabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli koşulların varlığına dikkat edilir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, haciz düşmesi, menfi tespit davası, ilaveten tahsil ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz borcun hepsinin yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu kişiye mevcut borcun yatırılması ile haciz kaldırılması hususunda yol göstermektedir. Haczin konduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne mevcut dosyanın işlenen faizi, masrafı ve vekillik ödemesinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulur. Mevcut durumun üstüne belli olan miktarın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere yazarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borcu olan şahıs veya kuruluş, haciz konusu borcunu belirli zaman içerisinde yahut belirli sürelerle ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile mevcut haczin kaldırılması bahis konusu olabilmektedir. Mevcut konu adına ilgili müdürlüğe talepte bulunulmaktadır. Talep sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat atlanmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin düşmesi Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczedilmesinde alacaklının satış isteme zaman zarfı bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı olan kişi satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haczi düşer ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılan olan haciz düşürme dilekçesiyle birlikte mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir senaryoda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup borcun bütününü icra ödeme noktasına depo ederek ev üstündeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak ya da tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı veya vekaleti olan kişi borcu tahsilat yaptığını veya alacaktan feragat ettiğini icraya beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari zaman içerisinde en güvenilir teknikler ile çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP