Nallıhan Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Nallıhan Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklının talebi ile borçlu şahsın gayrimenkul malları üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli zaman aralığı içerisinde borçlu olan taraf kendisine iletilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun tümünü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu duruma ek olarak haciz mevzuu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise söz konusu haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olur. Alt kısımda oldukça ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki taraf mevcut tapu üzerine haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Alanında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı kişinin talebi ile borçlu tarafın mallarına ve mülklerine el koyulduktan sonra borçlu olan taraf tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirli olan adımları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılması için ilk önce haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Kazanılan detaylar doğrultusunda şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın veya borçlu olan şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı olan taraf tarafınca talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılacaktır. Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler reddedilecektir. Borçlu olan şahsın verecek olduğu taahhüt ile dahi tapu haczi kaldırılır. Şayet şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapse mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan şahıs daima haczin kalkması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda olası bir adaletsizliğe uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP