Narlıdere Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Narlıdere Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu olan taraf zararına icra takibi başlangıcından sonrasında kişinin taşınabilir mallarına dahi haciz söz konusu olur. Kesin olan icra takibince alacaklı olan tarafın talebiyle borcu olan tarafın ismine kayıtlı olan vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan araba adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşır. Hacizli arabayı alan kişi vasıta üstündeki hacizden haberdar olmaktadır. Arabayı satın alırken araç üstündeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu böyle bir olayda yol göstermekte, hacizli aracın satılmasını engellemek için en pratik ve güvenilir alternatifleri sunmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde mevcut olan haciz icra evraklarında mevcut olan giderler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkmaktadır. Lakin vasıta üstündeki mevcut haczin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icradaki görevlinin bir yanlışından ötürü olur. İcraya mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üzerindeki mevcut haczin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin yanılgılarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir aksi netice ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakları saklıdır. Alacaklı olan tarafla anlaşılarak da araç üstündeki haciz kaldırılabilir. Açıkladığımız durumlara ilave olarak araca haciz koyduktan sonra 6 ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan mal kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu durum şöyle hüküm altına alınır. Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez yahut istek geri alınarak da kanuni zaman içinde yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli taşınırın satışının yapılması yönündeki talep bir kereye mahsus geriye alınabilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalktığının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilişkili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince var olan haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs mevcut mala yönelik olarak, haczedilmesi ve korunması gibi bütün masraflardan sorumlu olur. Son olarak da eğer borçluya kesinleşmiş icrada borçluya olmadığını düşünüyorsa ispat tespit davası açabilir. Bütün bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması kişiler için karmaşık ve zorlayıcı olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi en az süre içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP