Narlıdere Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Narlıdere Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir tarafa karşılıklı olarak icra takibi kesinleşince borçlu olan tarafın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankadaki hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilmektedir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı olan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu araçlara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından yönlendirilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takip edilmesi kesinleşmiş ise alacaklı kişi borcu olan taraf adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun varlığı halinde kişiye en pratik ve hukukla uyumlu bir nitelikte hizmet sağlayıp söz edilen problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa uygulamaları seçerek tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli yapıda kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ifası: İcra takibine konu olan borç bütün faizleri ile ve varsa ceza koşulları ile beraber ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması gerekir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulmasının belirlemesi: Araç üstüne koyulmuş olan araç haciz, icra dairesindeki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir olayda haciz koyan icraya itiraz yazısı yazılarak haciz kaldırılır. İlgili daire bu dilekçeyi reddettiğinde en hızlı şekilde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi gözden geçirir ve yanılgının olmasına kanıt getirirse haciz ivedilikle kalkar.
  • Borçlu kişi ve alacaklı tarafın anlaşarak haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile anlaşılması durumunda alacaklı olan kişinin talebi ile araç üstündeki haciz kaldırılır.
  • Haczin zaman aşımı sebebi ile düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan şahıs satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan kişi bu süre içerisinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilir.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu olarak nitelendirilen tarafın borcu olmadığına karar verilirse araç üzerindeki haciz kaldırılır.

Bütün mevcut konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuki donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan olası bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP