Narlıdere Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Narlıdere Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçlu kişiye alacaklının talebi ile borçlunun taşınmazının üzerine alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen müddetler içerisinde borçlu kişi kendine gönderilen ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı alacağı ödemeyi tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer ilgili kişi haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklıya borcun hepsini ödemez ise haciz uygulaması gerçekleştirilir . Buna ilaveten haciz konusu mallar adına alacaklı kişi 1 yıl içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 gereğince yazılı talep sonucunda söz konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf arazisi üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi halde arazinin satışını arsa alıcısının rızası olmadığı senaryoda satış sonuçlandırılamayacaktır. Bu yüzden işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun biçimde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlığı giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan şahsın ya da kurumun üstünde mevcut olan arazisine icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan tarafın, yeri üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belli adımları gerçekleştirmesi mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar doğrultusunda eğer borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın ya da borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunamamaktadır. Buna rağmen es geçmemek lazımdır ki haczin kalkmasını istemek adına hacze konu arsanın satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer durumlar gerçekleşmiş ise o yerdeki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir . Borçlu olan kişinin vermesi mecburi taahhütle de yerin üzerinde yer alan tapunun haczi kaldırılabilir. Fakat ilgili taraf taahhüt verdiği süre zarfına uymaz ise hapse (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara Buna ek olarak haciz isteğinde yer alan alacaklı kişi her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içinde en doğru yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP