Narlıdere Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Narlıdere Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlunun mülkü üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üzerine haciz alacaklı yahut vekaleti olanın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından mülkün yer aldığı lokasyondaki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üstüne koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin düşürülmesi, ispat tespit davası, haricen tahsilat veya alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığı ile gayrimenkul üstüne konan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydı konduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye ilgili borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması konusunda yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icraya dosyanın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi için istekte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenen borcun icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borçlu kişi haciz konusu olan ödemesini belirli zaman içerisinde veya bazı vadeler ile yatırabileceğini garanti ederse ev haciz kaldırma profesyonelinin kaleme alacağı bir protokol ile haciz kaldırılması konu olur. Mevcut husus adına icraya talepte bulunulmalıdır. Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haciz düşürülmesi

İİK'de taşınmazların haciz durumunda alacaklı tarafın satış isteme zamanını 1 yıl olarak belirlenmektedir. Bu süre içinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmazsa ev üzerindeki haciz düşer ve tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu taraf, icrada borçlu taraf olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Böyle bir halde borçlu yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup borcun bütününü icra veznesine depolayıp taşınmaz üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

haricen tahsilat veya alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan taraf ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne beyan ederse taşınmaz üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenli teknikler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP