Narlıdere Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Narlıdere Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olanın gayrimenkul malları üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli zaman içinde borçlu taraf kendine iletilen ödeme buyruğuna karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan şahıs ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun bütününü ödemezse haciz işlemi gerçekleşir. Buna ek olarak haciz mevzuu mallar için alacaklı taraf bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa sözü edilen haciz kendi kendine yok olmuş olacaktır. Aşağıda daha detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki kişi mevcut tapu üzerine haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi branşında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan tarafın mallarına el konulduktan sonra borçlu kişi tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belirli olan aşamaları hayata geçirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikle haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan ayrıntılar bağlamında eğer ki borç tüm dosya masrafları ile yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın yahut borçlu kişinin vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek adına hacze konu malın satışının alacaklı olan taraf tarafınca talep edilmiş olmaması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra eğer ki koşullar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet alacaklı satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir. Borçlu olan tarafın verecek olduğu taahhütle dahi tapuya gelen hacizler kaldırılır. Lakin taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapse mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir adaletsizliğe uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi en az süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP