Nilüfer Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Ni̇lüfer Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu olan şahıs aleyhine icra takibi başlangıcı sonrasında tarafın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacaklı olan şahsın isteğiyle borçlu olanın adına kaydı olan araç üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonrasında hacizli araç adına satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Hacizli arabayı alan taraf vasıta üzerindeki haczinden haberdar olmaktadır. Vasıtayı satın alır iken araç üstündeki haciz ile beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan taraf bu tarz bir durumda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satışını engellemek adına en pratik ve güvenilir alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde yer alan haciz icra dosyalarında yer alan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkabilmektedir. Yine de araba üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icra memurunun bir yanılgısından kaynaklanmış olmaktadır. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe yazılarak vasıta üzerindeki mevcut haczin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun yanlışını çok daha iyi ortaya koyacak ve olası bir aksi sonuç ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakkı gizlidir. Alacaklı kişi ile anlaşılarak da araba üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Bahsettiğimiz durumlara ilaveten araca haciz konulduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan mal hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu olay şu şekilde hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınarak da kanuni müddette yenilenmez ise o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan taşınırın satılması yönündeki talep bir kere geri alınabilir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı olan malların, icra dairesi ile yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idarece haciz şerhi iptal edilir ve uygulama alakalı icraya bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince mevcut haczin kalkmasına sebep olan alacaklı olan taraf mevcut mala uygun olarak, haczin konulması ve saklanması gibi bütün giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak şayet borçlu olan kişi kesinleşen icrada borçlu olan kişi olmadığını savunuyor ise menfi tespit davası açabilmektedir. Bütün bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar adına karışık ve zor olur. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum zaman içinde en pratik yöntemler ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP