Nilüfer Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Ni̇lüfer Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçluya alacaklının isteği ile borçlu olan tarafın arazisinin üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğünce haciz getirilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan müddetler içerisinde borçlu taraf kendine gönderilen ödeme emrine kuralına uygun itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil edebilmek için haciz istemelidir. Şayet taraf haciz süreci başladıktan sonra alacaklıya borcun tümünü yatırmadığındaysa haciz süreci gerçekleştirilecektir . Buna ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı kişi bir yıl içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 gereğince yazılı istek neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; taraf yeri üstüne haciz konulacak veya haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Zıt halde arazinin satışını arsa alıcısının isteği olmadığı senaryoda satış işlemi sonuçlandırılamayacaktır. Dolayısıyla branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyetinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu kişinin veya kuruluşun üstünde mevcut olan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan tarafın, taşınmazı üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belli adımları yapması gerekmektedir. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda şayet borç bütün dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu tarafın ya da borçlu olanın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunmamaktadır. Yine de atlamamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet koşullar hayata geçmişse o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek kabul görmeyecektir. Borçlu olan tarafın vermesi zorunlu taahhüt ile de arazinin üstünde bulunan tapu haczi kaldırılabilir. Yine de taraf taahhüt ettiği süre zarfına uymazsa cezaya tazyik çaptırılacaktır. Bunlara buna ek haciz talebinde yer alan alacaklı kişi daima haczin yok edilmesi talebinde bulunabilecektir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde herhangi bir hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP