Nilüfer Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Ni̇lüfer Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan şahsın taşınmazı üzerine haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi veya vekaleti olanın talebi üstüne icra müdürlüğü tarafından taşınmazın yer aldığı konumdaki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Gayrimenkul üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacağımız belli başlı koşulların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunmak, haciz düşürülmesi, ispat tespitinin davası, haricen tahsil ve alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığı ile taşınmaz üzerine koyulan haciz borcun hepsinin yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyerek borçluya ilgili tutarın ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi alanında yol göstermektedir. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işli faizi, masrafı ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın icra veznesine ödenmesiyle icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak ev üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma taahhüdünde bulunulması

Borçlu taraf haciz konusu olan borcunu belli başlı zaman içerisinde ya da belirli vadelerle ödeyeceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma profesyonelinin yazacağı bir protokol ile haczin kaldırılması konu olur. Mevcut husus adına icraya istekte bulunulmalıdır. İstek sonucu tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmamalıdır ki İİK'de ilgili tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin kaldırılması

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteme zamanını 1 yıl olarak belirlenmektedir. Güncel süre içinde alacaklı satış başvurusunda bulunmaz ise ev üstündeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kalkabilmektedir.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu kişi, icrada borçlu kişi olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borçlu taraf ya da ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili borcun tamamını icra veznesine depolayıp mülk üstündeki haczin kalkmasını talep eder.

ilaveten tahsilat ya da alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan kişi yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne ifade eder ise taşınmaz üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size asgari süre içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP