Nilüfer İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Ni̇lüfer İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonra borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı kişi veya vekilin talebi üzerine icra tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konulur. Öte yandan daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile koyulan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından alt kısımda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli şartların varlığına dikkat edilmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, mevcut haczin düşmesi, ispat davası, hariç olarak tahsilat ve alacaktan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun tamamen ödenmesi ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının konulduğunu belirleyip borçlu tarafa mevcut borcun ödenmesi ile haczin kaldırılabilmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek ilgili müdürlüğe dosyanın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet masrafının ayarlanması adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belli olan miktarın icra veznesine ödenmesi ile icra ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borçlu kişi veya kuruluş, haczin konusu borcunu belli başlı zaman içerisinde ya da belli başlı süreler ile ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile mevcut haczin kalkabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Bu konu için ilgili makama başvuruda bulunulur. Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi halinde zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin kaldırılması Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczi halinde alacaklının satış isteme süresi 1 sene olarak belirlidir. Bu zaman içinde alacaklı olan taraf satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılacak olan haciz kaldırma dilekçesiyle beraber iş yerine koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir olayda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup borcun tamamını icra veznesine depo edip ev üstündeki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak veya tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı olan taraf yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama iletirse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP