Nişantaşı Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Ni̇şantaşı Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu aleyhine icra takibi başlangıcı sonra şahsın taşınır mallarına da haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşen icra takibince alacaklı olan tarafın talebi ile borcu olan şahsın adına kayıtlı vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonra haczi olan araç adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan aracı alan kişi araç üzerindeki hacizden haberdar olabilir. Arabayı satın alırken araç üzerindeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu benzeri bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan aracın satılmasını engellemek için en pratik ve güvenilir alternatifleri sunmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde bulunan haciz icra evraklarında bulunan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkabilmektedir. Yine de araç üzerindeki var olan haczin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanlışından kaynaklı olabilmektedir. İlgili makama bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üzerindeki mevcut haczin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra görevlisinin yanlışını daha iyi ortaya koyacak ve olası bir negatif sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakkı saklıdır. Alacaklı olan kişiyle anlaşılarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Bahsettiğimiz durumlara ek olarak araca haciz koyduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı olan şahıs hacizli taşınır hakkında satış istemelidir. İİK'de mevcut olay şöyle hüküm altına alınmıştır. Bir malın satılabilmesi kanuni müddet içinde istenmez yahut istek geri alınarak da kanuni müddet içinde yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan aracın satışının yapılabilmesi bağlamındaki talep bir kereye mahsus geriye çekilebilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar neticesinde haczinin kalktığının tespit edilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilişkili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince var olan hacizlerin kaldırılmasına sebep olan alacaklı olan şahıs mevcut vasıtaya yönelik olarak, haczin konulması ve korunması gibi tüm masraflardan sorumlu olmaktadır. Son olarak eğer borçlu olan taraf kesinleşmiş icrada borçlu olan taraf olmadığını savunuyorsa ispat tespit davası açabilir. Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar için karışık ve zorlayıcı olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari zaman içerisinde en güvenli tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP