Nişantaşı Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Ni̇şantaşı Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir tarafa karşı icra takibi kesinleştiğinde borçlu şahsın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankadaki hesaplarına ve hisse senetlerine haciz konabilir. Araç hacziyse şahsın üzerine kayıtlı olan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu vasıtalara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takibi kabul edilmişse alacağı olan kişi borcu olan taraf adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzer bir durumun varlığı halinde şahsa en profesyonel ve hukuka uygun bir özellikte hizmet vererek sözü edilen sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üzerindeki haczi kaldırmak adına branşında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru yöntemleri tercih ederek tarafı herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araç üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş farklı yapıda kaldırır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu olan borç tüm faizleri ile ve mevcut ise ceza koşulları ile beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gereklidir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak kişiyi büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulduğunun tespit edilmesi: Araç üzerine koyulan araç haciz, icra dairesindeki görevlilerin yanılgısı sonucu yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir durumda haciz koyan icraya itiraz dilekçesi verilip haczi kaldırılır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en hızlı şekilde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve olası bir yanılgının olmasına kanaat getirirse haciz hızlı bir şekilde kalkmaktadır.
  • Borçlu ve alacaklı taraf anlaşarak haczin kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan kişi ile mutabık olunması durumunda alacaklı olan kişi talebiyle vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin zamanlama sebebi ile düşmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacaklı şahıs satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan taraf bu süre zarfı içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılmaktadır.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu kişi olarak nitelendirilen tarafın borcu bulunmadığında karar kılınır ise araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Bütün mevcut hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan herhangi bir hatayla araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP