Nişantaşı Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Ni̇şantaşı Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut yere haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borçlu kişiye alacaklının talebiyle borçlu kişinin arsasının üstüne alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğünce haczedilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan zamanlar içinde borçlu kişi kendisine gönderilen ödeme buyruğuna kuralına uygun itiraz etmediğinde takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil etmek adına haciz talep etmelidir. Eğer kişi haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını ödemezse haciz uygulaması gerçekleştirilir . Buna ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı 1 sene içinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı istek neticesinde bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. Alt kısımda oldukça detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; taraf arsası üzerine haciz koyulacağını yahut haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Aksi durumda arazinin satışını arsa alıcısının onayı olmadığı ihtimalde satış süreci gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uygun şekilde sürecinizi gerçekleştirerek mağduriyetinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan şahsın ya da kurumun üzerinde bulunan taşınmazına icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan kişinin, arsası üstüne konmuş haczin yok edilmesi adına belli başlı adımları gerçekleştirmesi şarttır. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler kapsamında eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun veya borçlu olanın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunamaz. Fakat es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını istemek adına hacze konu yerin satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek kabul görmeyecektir. Borçlu olan tarafın vermesi zorunlu taahhütle de arsanın üstünde bulunan tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Buna rağmen ilgili kişi taahhüt vermiş olduğu zaman aralığında uyum göstermezse hapis cezasına tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ek haciz isteğinde mevcut olan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde olası bir adaletsizliğe uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru adımlarla çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP