Nişantaşı Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Ni̇şantaşı Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu kişinin taşınmazı üzerine haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın isteği üstüne icra müdürlüğü tarafınca gayrimenkulün yer aldığı lokasyondaki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşmesi, ispat tespitinin davası, haricen tahsilat ve alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığı ile gayrimenkul üstüne koyulmuş olan haciz borcun tamamının yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi evrak üstünden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa borcun yatırılması ile haciz kalkabilmesi alanında yol göstermektedir. Haciz konulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işlenen faizi, gideri ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi için talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenen borcun vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazıp taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borçlu taraf haciz mevzusu ödemesini belli süre içerisinde veya belli başlı vadelerle ödeyebileceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle haciz kalkabilmesi söz konusu olur. Mevcut husus adına icra müdürlüğüne istekte bulunulmaktadır. İstek sonucunda tapuya müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın ödenmemesi değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kaldırılması

İİK'de taşınmazların haczi durumunda alacaklı kişinin satış isteyebilme zamanını 1 sene olarak belirlenmektedir. Güncel zaman içinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise gayrimenkul üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haczin kalkmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu kişi, takipte borçlu kişi olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu kişi ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup ilgili tutarın bütününü icra veznesine depo edip mülk üzerindeki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

haricen tahsilat ya da alacaktan feragat

Alacaklı yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne bildirirse ev üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari zaman içinde en güvenli yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP